Please upgrade to the new Edge browser, or use Chrome, Firefox or Safari, before continuing. Internet Explorer will not support the best shopping experience on the ADI Digital Branch site after March 12. close button

Returhantering

Om du önskar returnera varor till ADI Global Distribution AB (ADI nedan), vänligen läs igenom nedanstående villkor innan gods returneras.

Returer utan ADI:s returorder-nummer godtas ej.
Vid reklamation av Axis-produkter gäller följande: http://www.axis.com/techsup/index.htm

Jag vill returnera en oanvänd vara:
Returorder-nummer
Kontakta ADI för att få ett returorder-nummer att returnera varan på.

•    Observera att vi tillämpar ett returavdrag på 20%.
•    Detta returorder-nummer samt följesedel/faktura måste bifogas godset.
•    Godset skall returneras till ADI senast 30 dagar efter returorderns utfärdande datum.
•    Returnerat material måste returneras i originalkartong.
•    Returnerad produkt skall innehålla samma material, och delar som levererats.
•    Vid tejpning av originalkartong skall transparant tejp användas.
•    Kund betalar frakten för returnerade varor.
•    Om retur sker pga. fel från ADI sida, ersätter ADI kostnaden för billigaste fraktsätt.
•    Retur får ej skickas med obetald frakt eller som ej spårbar sändning.
•    Artikeln är oanvänd och ligger i obruten originalförpackning.

Specialbeställda produkter:
Kan komma att krediteras med ett returavdrag om ADI får returnera till sin leverantör.
Returavdragets storlek bestäms efter kontakt med leverantör (normalt 30%)

Artiklar som ej kan returneras:
Retur med varuvärde under 100 kr behandlas ej.

Jag vill returnera en felaktig vara:
Returorder-nummer
Kontakta ADI för att få ett returorder-nummer att returnera varan på.

•    Detta returorder-nummer samt följesedel/faktura måste bifogas godset.
•    Avvikelserapport skall skickas med ifylld, måste innehålla felbeskrivning
•    Godset skall returneras till ADI senast 30 dagar efter retur orderns utfärdande datum
•    Vid garanti ersätts med ny produkt eller kredit.

OBS: Om ni önskar ny produkt omgående, markera med kryss i avsedd ruta i avvikelserapporten.

Länk till Avvikelserapporten

close button